Đồ chơi gỗ học đếm- sâu số xâu dây-Đồ chơi rèn luyện tính kiên trì

120,000 93,000

Chất Liệu: Gỗ tự nhiên

  • màu sắt bắt mắt
  • Giúp bé học và nhận biết các con số , học đếm từ 1 đến 10 dễ dàng